Dostaniesz dodatkowe 1000 zł za urodzenie dziecka

rodzina

Jeżeli nasi radni nie zmienią zdania, to już niedługo, za każde urodzone dziecko, mieszkańcy gminy Fajsławice otrzymają dodatkową zapomogę w wysokości 1000 zł. Wszystko rozstrzygnie się na najbliższej sesji Rady Gminy Fajsławice 30 stycznia 2015 r.

Projekt uchwały przewiduje, że zapomoga ta będzie wypłacana jednemu z rodziców lub opiekunom zamieszkałym na terenie naszej gminy, niezależnie od dochodów. To kolejne wsparcie, na które będą mogli liczyć rodzice nowo narodzonych dzieci.

Termin wejścia w życie tej uchwały uzależniony jest od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Niewielkie są więc szanse, że obejmie dzieci urodzone w lutym 2015 r.

SM