Dotacje dla kobiet na otwarcie własnej firmy

Firma EURO-FORUM Marek Gudków w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. “MÓJ BIZNES!”, w ramach którego można uzyskać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt oferuje:
  1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania profesjonalnego biznesplanu.
  • Bloki szkoleniowe dostosowane do wiedzy i zapotrzebowania uczestniczek,
  • Zapewniony zwrot kosztów dojazdu,
  • Zapewniony zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.
  1. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 000,00 zł wypłacana jednorazowo po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
  1. Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1 850,00 zł miesięcznie dla wszystkich uczestniczek, które otrzymały jednorazową dotację.
  1. Profesjonalne doradztwo biznesowe przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa.
W przedsięwzięciu mogą wziąć udział Panie, które spełniają łącznie następujące warunki:
– zamieszkują województwo lubelskie,
– są w wieku 30 lat lub więcej,
– pozostają bez pracy.
Dodatkowe punkty w trakcie naboru będą mogły uzyskać Panie, które spełnią jedno lub kilka z poniższych kryteriów premiujących:
– są zarejestrowane w KRUS i zadeklarują przejście do ZUS w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
– są w wieku 50 lat i więcej,
– długotrwale pozostają bez pracy (tj. min. 12 miesięcy),
– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
– posiadają maksymalnie średnie wykształcenie.
REKRUTACJA DO PROJEKTU PLANOWANA JEST NA PIERWSZĄ POŁOWĘ KWIETNIA 2017 R.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://mb.euro-forum.com.pl,
pod numerem telefonu: 81 534 95 72,
oraz w biurze projektu: ul. Graniczna 4, II piętro, 20-010 Lublin.