Dzień Dziecka i Zdrowia

Dzień Dziecka i Zdrowia

W dniu 9 czerwca  2014 r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka i Zdrowia. Podkreśliła ona fakt, jak ważną rolę odgrywają dzieci – to prawdziwy dar, jedyny, wyjątkowy i niezastąpiony. Uzmysłowiła też dorosłym, że do pełnego rozwoju naszych pociech istotną rolę odgrywa zdrowie, a troska o to jest naszym pierwszym i podstawowym zadaniem. Imprezę uświetniły swoją obecnością władze samorządowe, przedstawiciele służb medycznych, osoby zajmujące się profilaktyką ochroną zdrowia i bezpieczeństwem.

Dzień Dziecka i Zdrowia 2

Spotkanie rozpoczęli dyrektorzy szkół Janusz Pędzisz i Mieczysław Paluch. Powitali oni starostę powiatu krasnostawskiego – Janusza Szpaka, dyrektora SP ZOZ w Krasnymstawie – Piotra Mateja, dyrektora PPP w Krasnymstawie – Edytę Kisiel, wójta gminy  Fajsławice – Tadeusza Chruściela oraz wszystkich zebranych rodziców, uczniów i nauczycieli.

W dalszej części imprezy pani dr Ewa Pitura – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii oraz p. Monika Wilk- Skibińska – pielęgniarka specjalistka kardiologiczna przedstawiły prelekcję związaną ze zdrowym odżywianiem i z zapobieganiem cukrzycy.

Następnie dzieci, rodzice oraz społeczność lokalna mieli możliwość skorzystania z badań zdrowotnych. Pani dr Anna Sieńko – specjalistka w zakresie chorób oczu wraz z pielęgniarką p. Mariolą Wałek przebadały 40 osób w kierunku chorób przewlekłych oczu.

Dzień Dziecka i Zdrowia 3

Pan dr Piotr Krupa z SP ZOZ Świdnik przeprowadził badania u  52 uczniów pod kątem wad postawy. Pani Anna Pawler z PPP w Krasnymstawie prowadziła badania przesiewowe wzroku u przyszłych pierwszoklasistów. Przebadanych zostało 38 dzieci, z czego 3 powinno skorzystać z konsultacji u lekarza okulisty. 75 osób  skorzystało z badań związanych z chorobą cukrzycy. Panie Bogumiła Prymaczuk i Agata Wojtowicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie dokonały u 50 osób pomiarów tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz obliczały wskaźnik BMI. Z pomiarów ciśnienia skorzystało 150 osób. Udzielały też porad związanych z chorobą nadciśnieniową i otyłością.

Pani psycholog Teresa Siergiej z PPP w Krasnymstawie udzielała konsultacji psychologicznych rodzicom, uczniom i nauczycielom.

Uczniowie klas IV – VI i gimnazjum mieli możliwość skorzystania z prelekcji i prezentacji multimedialnej  nt. „Bezpieczeństwa w wakacje” , a także „Zagrożeń w sieci”. Warsztaty prowadził pan Marek Burak z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Część teoretyczną przeprowadził dr Mariusz Staniak z SP ZOZ w Świdniku, część praktyczną ratownik medyczny Michał Król. Oprócz tego dzieci mogły skorzystać ze specjalnie przygotowanego placu zabaw. Wszyscy skorzystali też  z poczęstunku, który przygotował pan Dariusz Janiszek.

Impreza , która łączyła przyjemne z pożytecznym, zdrowie i radość nie byłaby możliwa do zorganizowania bez wsparcia finansowego sponsorów. Naszymi sponsorami byli:
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach, Wójt i Rada  Gminy Fajsławice, Usługi Transportowe „DANA – TRANS” –Danuta Surowiec, firma „ROL – MECH” – panowie Kot i Iłowiecki, „THYMPOL” gospodarstwo zielarskie – Izabela i Tomasz Kozioł, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „STENMAR” – Robert Kępka , Dariusz Janiszek – Usługi Gastronomiczne, księgarnia „LIBRA” – Robert Jaworowski, „KRYSBOL”  – Krystyna i Bolesław Idzikowie, Wiesław Policha, Spółdzielnia Usług Rolniczych w Fajsławicach, Beata Porębska Autokomis ” KENT”, Firma Kalinowski – Madeja,  „VEGABUD” – Przemysław Mazurek, Ewa Walaszek, Firma Handlowo – Usługowa – Skup złomu, Spółdzielnia Uczniowska „MRÓWKA”, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie O/Fajsławice.

Dzięki tym osobom Dzień Dziecka i Zdrowia zapewnił dzieciom dużo atrakcji i radości.

Dyrektorzy Szkół składają serdeczne podziękowanie nauczycielom , pracownikom obsługi i administracji za pomoc i wspaniałą organizację tego dnia.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl