Dzień Dziecka, Zdrowia i Bezpieczeństwa

W dniu 1 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach odbyła się impreza – Dzień Dziecka, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Podkreśliła ona fakt, jak ważną rolę odgrywają dzieci- to prawdziwy dar, jedyny, wyjątkowy i niezastąpiony. Uzmysłowiła też dorosłym, że do pełnego rozwoju naszych pociech istotną rolę odgrywa zdrowie i bezpieczeństwo, a troska o to jest naszym pierwszym i podstawowym zadaniem.

Imprezę uświetniły swą obecnością przedstawiciele służb medycznych, Policji, Straży Pożarnej oraz osoby zajmujące się profilaktyką zdrowotną.

Spotkanie rozpoczęli dyrektorzy szkół pan Janusz Pędzisz i pan Mieczysław Paluch, którzy złożyli dzieciom życzenia z okazji ich święta oraz powitali zebranych gości, uczniów, rodziców i nauczycieli.

W dalszej części imprezy pani Bogumiła Prymaczuk z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krasnymstawie przedstawiła prezentację multimedialną ,,Piękno życia w sobie mamy o swe zdrowie zawsze dbamy” oraz omówiła zasady prawidłowego odżywiania.

Następnie uczniowie kl. 0-III mieli możliwość skorzystania z badań ortopedycznych prowadzonych przez dra Stanisława Króla z Ośrodka DMP w Lublinie. Przebadano 112 dzieci. Składamy panu doktorowi serdeczne podziękowania za poświęcony czas na przeprowadzenie badań.

Panowie policjanci z Posterunku Policji w Fajsławicach Jakub Machul i Krzysztof Cichosz przeprowadzili pogadanki i przedstawili prezentacje multimedialne dla uczniów kl. I-VI i gimnazjum. Omówili kwestie związane z bezpieczeństwem w wakacje i zagrożeniem w sieci.

W sali korekcyjnej odbywały się interaktywne pokazy z wynalazkami w ramach projektu ,,Leonardo”. Przez zabawę i doświadczenie 150 uczniów naszych szkół przyswajało wiedzę z różnych dziedzin, w których tworzył Leonardo da Vinci.

Pani Bogumiła Prymaczuk i pani Agata Wójtowicz z Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krasnymstawie dokonywały pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, obliczały wskaźnik BMI, mierzyły ciśnienie, udzielały porad związanych z chorobą nadciśnieniową i otyłością, demonstrowały upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu, leków i narkotyków.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Fajsławicach, szczególnie wśród grupy przedszkolnej. Składamy podziękowania strażakom- ochotnikom i panu Krzysztofowi Madei za zorganizowanie pokazów.

Ponad 50 uczniów naszej szkoły skorzystało z możliwości oznakowania swoich rowerów. Działaniem tym kierowali panowie z policji – Mateusz Sawa i Grzegorz Kubina. Za zorganizowanie tej akcji, prelekcji i prezentacji multimedialnych składamy podziękowania dla szefa fajsławickich policjantów pana Piotra Kity.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa i licytacja prac wykonanych przez uczniów i nauczycieli w ramach akcji charytatywnej Dzieci-Dzieciom.

Wszyscy skorzystali też z poczęstunku (dania z grilla), który przygotował pan Dariusz Janiszek.

Impreza, która łączyła przyjemne z pożytecznym, zdrowie i radość- nie byłaby możliwa do zorganizowania bez wsparcia finansowego darczyńców.  Naszymi sponsorami byli: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach, Usługi Transportowe ,,DANA-TRANS”- Danuta Surowiec (sponsoring pokazów interaktywnych dla uczniów szkoły podstawowej oraz aktywny udział w licytacji na kwotę 500zł). We współorganizację finansową włączył się również ks. dziekan Marek Hawrylak, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki tym osobom Dzień Dziecka, Zdrowia i Bezpieczeństwa zapewnił dzieciom dużo atrakcji i radości.

Dyrektorzy szkół składają serdeczne podziękowanie nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji za pomoc i wspaniałą organizację tego dnia.

FOTOGALERIA

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl