Dzień nauczyciela w Fajsławicach

W dniu 13 października 2016 r. społeczność naszych szkół (szkoły  podstawowej i  gimnazjum) świętowała uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. Zgromadzili się na niej nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie, rodzice oraz emeryci – nauczyciele. Organ prowadzący reprezentował pan Tadeusz Chruściel – Wójt naszej Gminy wraz z panią Renatą Mendel – skarbnikiem.

W  trakcie uroczystości zebrani obejrzeli montaż słowno – muzyczny pt. „Być mądrym” w  wykonaniu uczniów naszego gimnazjum. Młodzi aktorzy pięknie i sugestywnie odegrali powierzone im role. Reżyserką spektaklu była pani Bożena Omielańczyk.

W dalszej części uroczystości dyrektorzy szkół Janusz Pędzisz i Mieczysław Paluch podziękowali swoim pracownikom za pracę w roku szkolnym 2015-2016 . Nagrodami Dyrektora zostały uhonorowane następujące osoby:

Ewa Szyszko

Emilia Bogusz

Aneta Kosmala

Halina Kalisz wychowawca klasy IIIa

Urszula Paluch

Jolanta Szymańska- Wacławik

Paulina Greczkowska

Wiesława Sidor

Jerzy Wit – wszyscy ze szkoły podstawowej ,

natomiast z gimnazjum:

Tomasz Bogusz

Ewa Kasprzak

Marek Borowik

Aleksandra Jaszak

Następnie głos zabrał pan Tadeusz Chruściel – Wójt naszej Gminy, który podziękował nauczycielom za trud , jaki wkładają w nauczanie i wychowanie młodego. W imieniu samorządu gminnego dyrektorom szkół Januszowi Pędziszowi  i  Mieczysławowi  Paluchowi wręczył  Nagrody Wójta.

Składamy serdeczne podziękowania nauczycielom i pracownikom szkół za pracę w ubiegłym roku szkolnym. Podziękowanie kierujemy też w kierunku rodziców i samorządu gminnego za zrozumienie i współpracę dla dobra naszych dzieci.

dzien-nauczyciela-2016 sam_4997 sam_5015 sam_5042 sam_5067 sam_5072 sam_5082 sam_5093 sam_5103

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/