Dzień Nauczyciela w Fajsławicach

Punkt przedszkolny

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Szkole Podstawowej w Fajsławicach na sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie, rodzice, przybyli również nauczyciele emeryci. Organ prowadzący reprezentował pan Wójt Tadeusz Chruściel.

Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Janusz Pędzisz witając wszystkich zebranych. Następnie zaproszeni goście obejrzeli montaż słowno–muzyczny pt. ,,Uczyć czy nie uczyć? – Oto jest pytanie”, przygotowany przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem pani Bożeny Omielańczyk. Młodzi aktorzy pięknie odegrali powierzone im role. Całość dopełniła odpowiednio dobrana muzyka.

W dalszej części uroczystości głos zabrał pan Wójt Tadeusz Chruściel, który podziękował nauczycielom za trud jaki wkładają w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.

W dalszej części uroczystości dyrektorzy Janusz Pędzisz i Mieczysław Paluch wręczyli nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno–wychowawczej i aktywny udział  w życiu szkoły Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali następujący nauczyciele: wicedyrektor Aneta Kosmala, Jadwiga Bednarczyk, Halina Błaziak, Halina Kalisz, Jolanta Szymańska-Wacławik, Urszula Paluch, Jerzy Wit, Joanna Kulbaka, natomiast dyrektor Szkoły Podstawowej Janusz Pędzisz i dyrektor Gimnazjum Mieczysław Paluch zostali uhonorowani nagrodą Wójta Gminy Fajsławice.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy oraz w życiu osobistym.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl