Dzień patrona w Szkole Podstawowej w Fajsławiach

Dzień patrona Fajsławice

12 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach to dzień poświęcony patronowi – Powstańcom Styczniowym. Uroczystość obchodzono po raz trzeci. Dla społeczności obu szkół to szczególnie uroczyste i historyczne wydarzenie. Patronat nad tym wydarzeniem objął Lubelski Kurator Oświaty i Starosta Krasnostawski.

Właśnie pod Fajsławicami rozegrała się jedna z większych i tragicznych bitew powstania styczniowego 1863 roku. Od niedawna obie szkoły mają nadane imię i sztandar. Dlatego przygotowania i praca nauczycieli i uczniów trwała od dłuższego czasu, a jej owoce przedstawiono właśnie 12 lutego 2016. Uroczystość uświetnili swoją obecnością dostojni goście: starosta krasnostawski – Janusz Szpak, przewodniczący Rady Powiatu – Marek Nowosadzki. Gminę Fajsławice reprezentował wójt Tadeusz Chruściel. Obecni byli dyrektorzy szkół z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Mariusz Sapko i z Zespołu Szkół w Siedliskach Drugich – Marian Bogusz, rodzice na czele z przewodniczącym Leszkiem Wójcikiem, sponsorzy – Robert Jaworowski.

W tak uroczystym dniu dla społeczności szkolnej Wójt Gminy Tadeusz Chruściel wręczył najlepszym naszym uczniom stypendia. Otrzymali je: Angelika Latkowska kl. V b, Kinga Wójcik kl. IV a, Katarzyna Ruszniak kl. V a, Wiktoria Wasil kl. V a, Szymon Błaziak  kl. VI a, Daria Sawa kl. VI b.

W ramach obchodów Dnia Patrona przeprowadzono wiele konkursów promujących historię gminy, regionu, ważne wydarzenia dla Polski XIX wiecznej, redagowanie opowiadań tematycznie związanych z powstaniem styczniowym.

W konkursach dla dzieci z kl. I-III najlepszymi okazali się następujący uczniowie:

– konkurs plastyczny – „Ciekawe miejsca w mojej gminie” – Barbara Blanka Bartnicka kl. I b, Paweł Dzirba kl. I a, Kinga Niścior kl. I a.

– konkurs wiedzowy – ,,Wiem kim jestem i skąd pochodzę” – Anna Kozioł kl. III, Natalia Wójcik kl. III, Urszula Wójcik kl. III, Wiktoria Chruściel kl. II c, Martyna Rozwałka kl. III, Wiktoria Krzyżanowska kl. III, Mikołaj Dzirba kl. III, Natalia Ruszniak kl. II a, Szymon Sałaga kl. II a.

Rozstrzygnięto również konkurs na najładniejszy zeszyt kl. I – III. Laureatami zostali: z kl. I a – Maria Dąbska, Filip Bogusz, Hanna Steć, z kl. I b – Julia Majewska, Karol Ruszniak, Wiktoria Sobczak, z kl. II a – Szymon Sałaga, Alicja Gede, z kl. II b – Kinga Rybak, Karol Kostka, z kl. II c – Maja Olech, Karol Bubicz, z kl. III – Jakub Kulbaka, Urszula Wójcik, Natalia Wójcik.

Konkurs Literacki polegał na zredagowaniu opowiadania tematycznie związanego z powstaniem styczniowym. W kategorii szkół podstawowych najlepsze prace były dziełem:            I miejsce – Zuzanny Wójcik  kl. VI a SP Fajsławice, II miejsce – Katarzyny Ruszniak kl. V a SP Fajsławice, III miejsce – Emilii Chwil kl. V a – SP Fajsławice. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Kociuba kl. V b, Jakub Jagiełło kl. V a, Kinga Wójcik kl. IV a – wszyscy z SP Fajsławice, Szymon Szyba kl. IV Zespół Szkół w Rybczewicach. W kategorii gimnazjum najlepsze prace przedstawili: I miejsce – Julia Błaziak kl. II a Publiczne Gimnazjum Fajsławice,  II miejsce –  Jakub Gadomski Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie, III miejsce –  Dominika Galińska  Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie. Wyróżnienie otrzymała Klaudia Żaba Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie.

 Niewątpliwie największą popularnością cieszył się konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wiedzy, a uczestnicy musieli wykazać się wiedzą nie tylko z historii Polski drugiej połowy XIX wieku, lecz również znajomością zagadnień związanych z historia regionu, kulturą, sztuką, ikonografią i obyczajowością epoki. Autorem testów, przewodniczącym Komisji Konkursowych był pan Marek Nowosadzki- historyk z II LO w Krasnymstawie,  Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego.

Dzień patrona Fajsławice 2016

W kategorii szkół podstawowych udział wzięło 30 uczniów ze szkół: z Łopiennika, Siedlisk II, Krasnegostawu, Rybczewic i Fajsławic. Najlepszymi okazali się:

I – Szymon Błaziak maksymalna ilość punktów – 38, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach

II – Maksymilian Rzemiński 35 pkt.  Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

II – Julia Wójcik 35 pkt. Zespół Szkół w Siedliskach Drugich

III – Mateusz Gawiński 34 pkt. Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie

IV – Szymon Szyba – Zespół Szkół w Rybczewicach

        Kacper Szkoda – Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie

        Zuzanna Wójcik, Matylda Kurusiewicz – Szkoła Podstawowa w

        Fajsławicach – wszyscy po 33 pkt.

W kategorii gimnazjum najlepsi okazali się uczniowie:

I – Aleksandra Kowalczyk 41 pkt. Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie

II – Agata Tyksza 40 pkt. Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie

      Inga Kokuszko 40 pkt. Publiczne Gimnazjum w Fajsławicach

III – Weronika Dubaj – 39 pkt. Publiczne Gimnazjum w Fajsławicach

IV – Sebastian Psiuk  Zespół Szkół w Siedliskach II

       Michał Szyszkowski i Michał Moń Zespół Szkół Nr 4 w Krasnymstawie –

       wszyscy uzyskali po 38 pkt.

W trakcie uroczystości podsumowującej zmagania konkursowe zebrani mogli wysłuchać wierszy i piosenek  patriotycznych przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem pani Agnieszki Czemerys, Beaty Świstowskiej i Bożeny Omielańczyk. Na tle wspaniałej scenografii przygotowanej przez panią Jolantę Szymańską – Wacławik występy prezentowały się znakomicie.

W ocenie uczestników uroczystości i zgromadzonych gości dzień był bardzo uroczysty i interesujący. Ciekawe nagrody (ufundowane przez samorząd i sponsorów) dla zwycięzców oraz smaczny poczęstunek przygotowany przez pana Dariusza Janiszka ubogaciły pobyt gościom i uczestnikom Dnia Patrona.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania nauczycielom i pracownikom obsługi za zaangażowanie w organizację uroczystości. Zapraszamy za rok.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/