Fajsławice 24 piszą list do Radnych Gminy Fajsławice

IMG_0230

Pismo o poniższej treści zostało przekazane Radnym Gminy Fajsławice na sesji w dniu  30 stycznia 2015 r. Jego celem było przedstawienie ich adresatom celów i istoty działalności naszego serwisu internetowego. 

                                                                                                                                           Ignasin, 29 stycznia 2015 r.

 

 

                                                                                   Do Radnych Gminy Fajsławice

 

Szanowni Państwo!

 

Na wstępie chciałbym Wam pogratulować zdobycia mandatu Radnego Gminy Fajsławice. To ważna i odpowiedzialna funkcja, dzięki której przez najbliższe lata będziecie decydować o wielu aspektach życia mieszkańców gminy. Życzę Wam, abyście zawsze dążyli z uporem do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i każdą decyzję podejmowali z pełną świadomością jej konsekwencji.

Tym pismem chciałbym w kilku słowach przedstawić Wam, jaka jest istota działalności naszego serwisu – Fajsławice 24 i przekonać Was do podjęcia prostych działań, które zachęcą mieszkańców naszej gminy do większej aktywności społecznej i przez to przyczynią się do poprawy komfortu ich życia.

Głównym celem powstania naszego serwisu jest informowanie mieszkańców o sprawach gminnych, dotyczących nas wszystkich. Właśnie w ten sposób chcemy doprowadzić do większego zainteresowania mieszkańców życiem publicznym gminy.

W naszym przekonaniu błędny jest powszechny pogląd, że demokracja dla mieszkańców kończy się wraz z oddaniem głosu w wyborach. Ustawa o samorządzie gminnym ustanawia mieszkańców gminy jako suwerena, czyli podmiot sprawujący niezależną władzę zwierzchnią. Stwierdza ona, że mieszkańcy podejmują swoje decyzje w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów. Podstawowym zadaniem organów gminy jest więc wykonywanie woli mieszkańców, a nie tak jak się powszechnie uważa, sprawowanie władzy. Swoimi działaniami chcemy uświadomić to mieszkańcom. Doprowadzić do tego, że poczują się gospodarzami naszej gminy.

Do tego, aby mieszkańcy mogli sprawować swoją władzę zwierzchnią potrzebna jest im jednak wiedza o sprawach gminnych. Zasada jawności jest podstawową zasadą działalności organów gminy, zapisaną w ustawie o samorządzie gminnym. Gdy powstawała, jej autorzy mieli świeżo w pamięci represje systemu komunistycznego i doskonale wiedzieli, że mieszkańcy muszą być informowani o wszystkich aspektach działalności organów. Wiedza ta pozwala mieszkańcom na kontrolę społeczną osób, które wybrali na swoich przedstawicieli.

Niestety, w naszej gminie, mieszkańcy nie byli rzetelnie informowani o działalności organów władzy. Wiele istotnych decyzji zapadało za zamkniętymi drzwiami, bez jakiejkolwiek konsultacji ze społeczeństwem. Mało tego, zdarzały się też sytuacje, w których osoby sprawujące funkcje publiczne umyślnie wprowadzały mieszkańców w błąd i utrudniały dostęp do dokumentów. Dlatego uznaliśmy, że w naszej gminie powinny powstać niezależne media społeczne, które będą zdobywały wiedzę na temat funkcjonowania organów gminy i przekazywały ją mieszkańcom.

Na koniec chcielibyśmy Was poprosić, abyście także włączyli się do naszych działań mających na celu realizację zasady jawności organów gminy. Poproście Wójta Gminy Tadeusza Chruściela, aby poprzez publikację na stronie internetowej gminy, informował mieszkańców w Waszym imieniu o każdym zebraniu Komisji Rady Gminy wraz wykazem spraw, jakie będą na nich poruszane, projektach uchwał jakie macie zamiar pojąć na najbliższej sesji wraz z uzasadnieniami. Żądajcie od niego, aby  publikował na bieżąco protokoły z posiedzeń Rady i  Komisji. Dobrym pomysłem jest też nagrywanie waszych posiedzeń i upublicznianie ich w Internecie.

Możecie też zadbać, aby w każdej wsi pojawiła się prawdziwa tablica informacyjna. To co jest w tej chwili jest po prostu karygodne. Dokumenty ważne, wywieszane są często na drzewach, słupach energetycznych czy drzwiach od remizy. Mieszają się tam z ulotkami i ogłoszeniami, przez co stwarzają wrażenie nieistotnych. Jesteśmy przekonani, że gdy pojawią się tablice ogłoszeń z prawdziwego zdarzenia, w centralnych miejscach wsi i będą tam się pojawiać wartościowe dokumenty, mieszkańcy z zainteresowaniem będą się przy nich zatrzymywać, czytać i dyskutować z bliskimi i sąsiadami o sprawach gminnych.

                   Z poważaniem w imieniu własnym i zespołu redakcyjnego.

 

Redaktor naczelny

Fajsławice 24

Michał Stępniak