Fajsławice bez wiatraków

LOGO GFBW

Mapa z okresu protestów przeciwko inwestycji w 2013 roku. Na czarno oznaczono strefy ochronne elektrowni wiatrowych, w których wprowadzono zakaz zabudowy mieszkaniowej.

W dniu 20 maja 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Nowe przepisy prawdopodobnie wejdą w życie na początku lipca. Będzie to oznaczało definitywny koniec budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Fajsławice.

Za ustawą głosowało 239 posłów, przeciw było 147, wstrzymało się 16. Projekt był autorstwa posłów PiS. Zdaniem autorów ustawa przyczyni się do uregulowania zasad lokalizowania elektrowni wiatrowych na terytorium Polski. W projekcie największe kontrowersje wzbudził zapis, że farmy wiatrowe nie będą mogły powstawać w mniejszej odległości od budynków mieszkalnych niż 10-krotność ich wysokości wraz z wirnikiem i łopatami. W praktyce to 1,5-2 km. Zdaniem klubów opozycyjnych przyjęcie tego przepisu doprowadzi do całkowitego zahamowania rozwoju energetyki wiatrowej. Jej ostateczny kształt zależy jeszcze od ewentualnych poprawek Senatu. Jeżeli nie będzie żadnych niespodzianek to ustawa powinna wejść w życie na początku lipca 2016 roku.

Temat budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Fajsławice ciągnął się od 2010 roku. Inwestor planował budowę 36 siłowni o łącznej mocy 70 MW i o wysokości niemal 150 m. Prace nad przygotowaniem inwestycji zatrzymały się pod koniec 2013 r. Po protestach kilkuset mieszkańców radni zajęli stanowisko w sprawie, w którym nie zgodzili się na budowę elektrowni w ilości i odległościach planowanych przez inwestora.

Nie oznaczało to jednak zakończenia przygotowań. Trwały prace nad zmianami w dokumentacji, a przedstawiciele inwestora co jakiś czas pojawiali się u rolników i namawiali ich do popisania umów. W zeszłym roku Rada Gminy Fajsławice zatwierdziła nowy projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, który zakazywał budowy dużych elektrowni wiatrowych. Jednak nawet to nie zniechęciło inwestora. Ostatni sygnał o próbach przekonania radnych do inwestycji mieliśmy około 2 tygodnie temu.

Teraz wiadomo, że nowe przepisy zablokują budowę farmy wiatrowej na terenie gminy Fajsławice. Planowane u nas urządzenia miały mieć wysokość niemal 150 m. Oznacza to, że mogłyby powstać jedynie w odległości powyżej 1,5 km od domów. Rozporoszona zabudowa sprawia, że na ternie gminy Fajsławice nie ma takiego obszaru. Nawet na polach graniczących z sąsiednią gminą Łopiennik Górny nie będzie można spełnić tego warunku.

SM