Frassati: Nowe władze na najbliższe cztery lata

dav

W dniu wczorajszym odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków  klubu PGKS Frassati Fajsławice, jego głównym celem był wybór nowych władz.

W kulminacyjnym momencie zebrania wybrano nowe władze klubu w skład którego weszło 6 osób. Nowym prezesem klubu został Wiesław Policha, który jednogłośnie otrzymał poparcie pozostałych członków nowo wybranego zarządu.

Skład zarządu uzupełnili: Piotr Trała – wiceprezes do spraw sport, Zbigniew Salecki – wiceprezes do spraw organizacyjnych, Adam Błaziak – sekretarz, Bartłomiej Sałaga – skarbnik oraz Krzysztof Madeja – członek zarządu.

W trakcie walnego zgromadzenia poruszone zostały kluczowe sprawy dla klubu, tj. budowa nowego boiska oraz wybór nowego trenera. Nowy zarząd zobligował się do poruszenia kwestii nowego boiska na najbliższej sesji Rady Gminy. Wciąż nie wiadomą pozostaje obsada nowego trenera. W trakcie zebrania wypracowany został pewien konsensus, którego szczegóły zostaną podane w momencie jego realizacji. Zgodnie ze statutem klubu nowy zarząd został wybrany na 4-letnią kadencję.

Źródło: http://frassati-fajslawice.com/