Fundusze europejskie 2014-2020. Czy samorządy podołają?

Aquaparki, stadiony i nowe chodniki już mamy. Pieniądze z nowej unijnej perspektywy mają być wydawane na działania innowacyjne i rozwój. Samorządy muszą ściślej współpracować z biznesem i nauką. Czy potrafią?

W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-20 władze wojewódzkie będą miały do rozdysponowania 31,3 mld euro, czyli 14 mld euro więcej niż w perspektywie 2007-13. Ale czy miasta i gminy skorzystają z tego w takim samym stopniu jak w latach 2007-14?

Z jednej strony bowiem do województw trafi aż 40 proc. środków, które otrzyma Polska, z drugiej – inne są unijne priorytety, mają być wspierane innowacyjność, nowoczesność, nie będzie już wielkich pieniędzy na aquaparki, stadiony, inwestycje turystyczne czy kulturalne. Siłą rzeczy, łatwiej będzie pozyskiwać dotacje przedsiębiorstwom, uczelniom, instytucjom badawczym, trudniej gminom czy powiatom.

Zdaniem Jacka Protasa, prezesa Związku Województw RP, dla samorządowców będzie to okres dużo trudniejszy niż poprzednia perspektywa.

– Warunki, które postawiła KE, są bardziej restrykcyjne i bardzo mocno ukierunkowane na wzrost gospodarczy i na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – mówi Protas. – Ale musimy uznać ten kierunek za słuszny i zrobić wszystko, aby wykorzystać każdą złotówkę na wzrost naszej gospodarki.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/