Gdzie można wieszać plakaty na terenie naszej gminy

Kampania 2014

Wójt Gminy Fajsławice poinformował dzisiaj, że na terenie gminy Fajsławice miejscem przeznaczonym na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych jest tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Fajsławice oraz tablice informacyjne w sołectwach.

Dodatkowo poinformował, że plakaty komitetów wyborczych mogą być umieszczane bezpłatnie na słupie informacyjnym  przy sklepie  „Jedynka „ w Fajsławicach oraz w innych miejscach po uprzednim uzyskaniu zgody od właścicieli posesji.