Gm. Jabłonna: Dofinansują przydomowe oczyszczalnie

przydomowe oczyszczalnie

Źródło zdjęcia: http://www.jablonna.lubelskie.pl/

Wójt Gminy Jabłonna informuje, że Urząd Gminy Jabłonna rozpoczyna przyjmowanie ankiet i deklaracji od właścicieli budynków zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE.

 Gmina Jabłonna planuje przygotowanie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Możliwe dofinansowanie wynosi do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji, szacowany wkład własny wynosiłby 36,37% kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji ( tj. ok. 4 000,00 zł) – całkowity koszt po stronie mieszkańców zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i fizycznego wykonania oczyszczalni w terenie.
Źródło: http://www.jablonna.lubelskie.pl/