Gmina będzie przekształcać działki na budowlane, usługowe i pod zalesienia

WP_000377

Na stronie internetowej ukazała się ważna informacja. Urząd Gminy zamierza przystąpić do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice. Zmiany te będą dotyczyć terenów budowlanych, szeroko rozumianych usług i zalesień.

W związku z tym wszyscy zainteresowani przekształceniem swoich działek proszeni są o składanie stosownych wniosków do dnia 15 maja 2014 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Fajsławicach.