Gmina nie zapłaci odszkodowania za rezygnację z wiatraków

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił wniosek firmy Finadvice Polska o odszkodowanie od gminy Krzywiń, w której mimo podpisania listu intencyjnego nie doszło do budowy farmy wiatraków. Firma chciała ponad 183 mln zł odszkodowania. Wyrok jest nieprawomocny.

Firma domagała się od gminy 3,4 mln zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów przygotowania do inwestycji oraz 180,2 mln zł za utracone przez firmę korzyści z eksploatacji elektrowni wiatrowej do 2039 r.

Sąd oddalił wniosek podkreślając, że podpisanie listu intencyjnego nie jest jednocześnie zawarciem umowy na realizację inwestycji. „Powód uważa, że doszło do zawarcia ustnej umowy, na podstawie której miało dojść do budowy farmy wiatrakowej. List intencyjny nie jest źródłem zobowiązania, nie były w nim konstruowane prawa i obowiązki, z których można wywodzić skutki. W związku z tym domaganie się odszkodowania jest niezasadne” – uzasadnił sędzia Michał Kuczkowski.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl