Gminom grozi zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowała projekt ustawy Ministerstwa Finansów o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Na środowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego doszło do dyskusji na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jej członkowie postanowili – wbrew apelowi resortu finansów – zaopiniować go negatywnie, głównie z powodu ewentualnych negatywnych skutków dla samorządów gmin. Samorządowcy obawiają się pomniejszenia potencjalnych dochodów z tytułu opłaty skarbowej.

Zdaniem prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego efektem wejścia przepisów w życie byłby potencjalny wzrost dochodów strony samorządowej, ale tylko w jednym segmencie – w samorządach wojewódzkich. Samorządy gminne odczułyby spadek dochodów.

– Dlatego strona samorządowa proponuje, by ten ubytek w pewnym stopniu zrekompensować. Część, która dotyczy ubytków w opłacie skarbowej zwiększyć o fragment udziałów w podatku dochodowym. W ten sposób dla samorządów gminnych nowe przepisy miałyby skutek neutralny, a dla województw nieznacznie dodatni – zaproponował Ryszard Grobelny.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl