Gminy nie kontrolują firm odbierających śmieci

Żadna ze skontrolowanych na Mazowszu gmin nie sprawdzała jak firmy odbierających odpady komunalne wywiązują się z zawartych umów – powiedział wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. W efekcie część śmieci mogła trafiać poza region.

Kozłowski na poniedziałkowej konferencji prasowej dodał, że ustawa śmieciowa nie przewiduje sankcji za to, że samorządy nie prowadzą takich kontroli. „Fakt, że takich sankcji nie ma, a samorządy mają ustawowy obowiązek kontroli firm, budzi nasz niepokój” – podkreślił.

Wojewoda mazowiecki poinformował, że nałożenie sankcji na gminy za brak kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne jest jedną z rekomendacji, jaką wraz z Wojewódzkim Mazowieckim Inspektorem Ochrony Środowiska Adamem Ludwikowskim skierował do ministra środowiska.

Więcej…