I Sesja Rady Powiatu V kadencji

W dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się pierwsza sesja V kadencji Rady Powiatu Krasnymstawie.

Nowo wybrana Rada Powiatu składa się tak jak w poprzedniej kadencji z 19 radnych. Jest siedmiu nowych radnych, chociaż Anna Mróz i Józef Kowalik byli już w przeszłości radnymi Rady Powiatu. Beata Jaremek, Mirosław Księżuk, Grzegorz Lipa, Piotr Suchorab i Marcin Zając zostali radnymi po raz pierwszy.

Obrady poprowadził starosta Janusz Szpak. Na wstępie radni odebrali z rąk sędzi Ewy Szafraniuk  przewodniczącej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego, po czym złożyli ślubowanie. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

15 głosów za i cztery przeciwne wyłoniły radnego Marka Nowosadzkiego na stanowisko przewodniczącego. Identycznym stosunkiem głosów wybrani zostali: Elżbieta Makuch i Stanisław Repeć na stanowiska wiceprzewodniczących. Tak więc można powiedzieć, że prezydium Rady pozostało bez zmian, gdyż w takim składzie osobowym pracowało przez ostatnie cztery lata.

Kolejne posiedzenie Rady Powiatu odbędzie się najprawdopodobniej w dniu 10 grudnia br. Wówczas radni wybiorą starostę, wicestarostę, członków zarządu i przewodniczących komisji statutowych.

Źródło: http://www.krasnystaw-powiat.pl