Inkubator w miejsce szkoły

W dniu 12 maja 2017 r. na zebraniu w Urzędzie Gminy Fajsławice mieszkańcy i radni dyskutowali o możliwościach zagospodarowania budynku szkoły w Boniewie. Głównym gościem spotkania była pani Dorota Sawa – prezes zarządu Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus, która przedstawiła zebranym pomysł, obejmujący między innymi utworzenie w tym miejscu inkubatora przetwórstwa lokalnego. 

Los szkoły na Boniewie przesądzono na przełomie lutego i marca tego roku. Wójt nie przedłużył wtedy umowy użyczenia budynku prywatnej spółce, która prowadziła tą placówkę od 2011 roku. Decyzję przypieczętowali radni, uchwalając, że nauka w naszej gminie będzie odbywała się jedynie w szkołach w Fajsławicach i Siedliskach Drugich. Pojawiły się wówczas pytania, jak zagospodarować budynek.  Nieruchomość położona jest w bardzo atrakcyjnej lokalizacji przy drodze krajowej nr 17 i ma ponad hektar powierzchni. Mimo tego, że od dłuższego czasu większe remonty omijały budynek, jego stan można ocenić jako dobry.

12. maja odbyło się spotkanie mieszkańców i radnych, na którym dyskutowano o możliwościach zagospodarowania budynku. Głównym gościem była pani Dorota Sawa – prezes zarządu Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus, która przedstawiła koncepcję opracowaną wspólnie z wójtem gminy Fajsławice Tadeuszem Chruścielem. Składa się ona z dwóch oddzielnych projektów – inkubatora przetwórstwa lokalnego i utworzenia przestrzeni targowej.

na zdjęciu Dorota Sawa – prezes zarządu LGD Krasnystaw Plus (pierwsza z prawej)

Inkubator przetwórstwa lokalnego to miejsce, w którym najczęściej rolnik, sam może przetwarzać wytworzone przez siebie produkty rolne, korzystając z infrastruktury inkubatora, maszyn i urządzeń oraz doradztwa oferowanego przez podmiot prowadzący taki inkubator. Jego kolejnym celem jest też promocja lokalnych produktów, rozwój lokalnej turystyki oraz marek. Takie miejsca mają też służyć integracji mieszkańców poprzez organizację wspólnych imprez, warsztatów czy jarmarków.

Dla potrzeb utworzenia inkubatora w Boniewie wydzielono by połowę budynku, obejmującą dotychczasową część mieszkalną, kuchnię i dwie sale lekcyjne na parterze. Pomieszczenia zostały by wyremontowane za pieniądze z projektu. Dwa zaadoptowano by pod biura, a w pozostałych zainstalowano urządzenia do przetwórstwa produktów roślinnych. Na początku działalności, inkubator zaopiekowałby się sześcioma początkującymi przedsiębiorcami, z których każdy otrzymałby wsparcie w wysokości 50 tys. zł. Taka pomoc trwała by aż do usamodzielnienia firm. Co ważne, ze sprzętu do przetwórstwa mogliby też korzystać okoliczni mieszkańcy.

Budynek Szkoły Podstawowej w Boniewie/Ignasinie

W drugiej części szkoły i na placu boiska, miałaby powstać przestrzeń targowa z odpowiednią infrastrukturą. Tu inwestorem byłaby sama gmina Fajsławice, a środki na ten cel władze planują pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Część z środków można będzie przeznaczyć na remont pozostałej części budynku szkoły, w której na parterze powstałyby duża sala, sala degustacyjna, szatnia i pomieszczenia sanitarne. Na piętrze część z sal lekcyjnych zajęłyby pomieszczenia biurowe. Z tej części budynku mogliby w przyszłości korzystać także mieszkańcy Boniewa i Ignasina np. w celu organizacji zebrań czy przy okazji organizacji wyborów.

Zaprezentowana koncepcja zakłada, że cała nieruchomość zostanie nadal własnością gminy, a jedynie część przeznaczona pod inkubator zostanie użyczona na kilka lat organizacji, która podejmie się jego prowadzenia.

O tym, czy projekty będą realizowane muszą zdecydować teraz radni. Mają niewiele czasu, bo projekt dotyczący utworzenia targu należy złożyć najpóźniej w drugiej połowie czerwca.

SM