Izby Rolnicze zgłaszają uwagi do planów ograniczenia sprzedaży gruntów rolnych

IMG_0219

W dniu 16 marca 2016 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała opinii o rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli prezesi wojewódzkich izb rolniczych oraz Zarząd KRIR. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentowali: Piotr Burek Prezes LIR, Gustaw Jędrejek Wiceprezes LIR, Antoni Szczepaniak Członek Zarządu LIR oraz Tadeusz Skiba Delegat do KRIR.

Podczas dyskusji w imieniu samorządu rolniczego głos zabrał Wiktor Szmulewicz.  Prezes KRIR  stwierdził, że ustawę trzeba wprowadzić przed 1 maja br. Wstrzymanie sprzedaży ziemi na okres 5 lat uważa za słuszne. Natomiast, co do obrotu prywatnego samorząd rolniczy ma wiele uwag. Trzeba zadać sobie pytanie czy w interesie tej ustawy jest dbanie o interes tych, którzy chcą ziemię sprzedać czy tych co chcą kupić? Szmulewicz wyraził opinię, że przywileje powinni mieć ci, którzy chcą na ziemi gospodarować i chcą ja kupować. Jak podkreślił, dziedziczenie i własność prywatna jest rzeczą świętą.

Źródło: LIR