Jabłonna wspiera swoich przedsiębiorców

I Formu Jabłonna

25 września 2015 r. w godz. 18.00 – 20.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Jabłonnie, odbędzie się I Forum dla Przedsiębiorców z terenu gminy Jabłonna. Forum ma na celu przedstawienie możliwości uzyskania doradztwa oraz wsparcia finansowego działalności gospodarczej w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zmierzającego do rozwoju firm z terenu gminy Jabłonna.

W trakcie konferencji zostaną omówione następujące tematy:

Dofinansowanie  działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, RPO WL na lata 2014-2020:Przedstawiciel Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Środki pomocowe dla przedsiębiorców w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Wokół Lublina”: Pani Małgorzata Olechowska – Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania

Możliwości pomocy dla przedsiębiorców w ramach projektu INNO-BROKER realizowanego przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.: Pani Ilona Dąbrowska przedstawiciel  Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.

Wsparcie oferowane przedsiębiorcom przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów  działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego: Magdalena Osiak – Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jabłonna – implikacje rozwojowe gminy – Bioenergetics Consulting Tadeusz Zakrzewski

SM