Jawność rejestrów umów w lubelskim

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Siedziba Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4

Coraz więcej urzędów w naszym województwie ujawnia swoje rejestry umów. Ostatnio zrobiły to Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Nadeszła pora żeby zrobiły to także władze Gminy Fajsławice. Z rejestrów takich mieszkańcy mogą się dowiedzieć na co idą pieniądze z ich podatków. W rejestrach takich znajdują się między innymi informacje dotyczące tego komu i za co urząd zapłacił pieniądze.

W ramach kampanii „Jawność sprzyja” Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej  zwróciło się do Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego z pytaniem czy w urzędach prowadzone są Centralne Rejestry Umów. Zwrócili się również o ich udostępnienie. W obu przypadkach rejestry prowadzone są w formie elektronicznej i zostały niezwłocznie udostępnione.

Należy docenić również wyjaśnienia, jakich udzielił rzecznik Wojewody Lubelskiego.Stwierdził on, że nie było żadnej wątpliwości, że należy udostępnić rejestr w pełni. Są to dane publiczne, które są dostępne dla każdego mieszkańca, także absolutnie wszystkie te informacje zawarte w rejestrach każdy może poznać. Powinnością urzędu jest udostępnianie informacji publicznej i tego będziemy się trzymać. Urząd Wojewódzki jest instytucją otwartą dla mieszkańców. Co więcej jak podkreślił rzecznik Wojewody urząd nie miał prawa tych umów nie udostępnić.

Rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Beata Górka Rzecznik stwierdziła: Bardzo nam zależy zarówno na polityce jakości, jak też na jawności wszystkich urzędowych procedur. Uważamy, że jest to pierwszy krok na drodze do poprawy jakości życia społecznego w ogóle. Administracja samorządowa jest finansowana z pieniędzy podatników i mają oni prawo wiedzieć, czy ich pieniądze wydawane są w sposób racjonalny, uczciwy i gospodarny.

Zapraszamy do lektury i analizowania rejestrów!

REJESTRY UMÓW LUBELSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO – pliki pdf.

REJESTRY UMÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Źródło: informacjapubliczna.org.pl