Inwestujemy w wąwozy lessowe

Droga na Kosnowiec

Wąwóz lessowy przeznaczony do przebudowy, położony w Kosnowcu

W tym roku będziemy jednak przebudowywać wąwozy lessowe. Niezbędne do tego uchwały podjęli radni na poniedziałkowej sesji Rady Gminy. Ale to nie oni  zdecydowali o tym , że inwestycje te będą realizowane. Wójt nie czekał na nich, i już tydzień wcześniej ogłosił przetargi na przebudowę wąwozów.

Sprawa ciągnęła się już od początku marca. Wówczas to Wojewoda Lubelski ogłosił, że nasza gmina otrzyma równo milion złotych  dotacji na przebudowę 1,8 km odcinka wąwozu lessowego w  Siedliskach Drugich. Szacowane koszty całej inwestycji miały wynieść około 1,7 mln zł.  Rozpoczęła się dyskusja nad tym, czy stać nas na taki wydatek i czy jest on niezbędny. Pojawił się także pomysł, aby pieniądze te rozdzielić na kilka krótszych wąwozów.

Ostatecznie zdecydowano, że przebudową mają zostać objęte trzy wąwozy. Około kilometrowy odcinek w Siedliskach Drugich, prawie 700 m wąwozu w Siedliskach Pierwszych i 200 m odcinek drogi na Kosnowcu. Ma to w sumie kosztować  1 263 000,00 zł. Milion dołoży się Skarb Państwa, a na pozostałą część prawdopodobnie będziemy musieli zaciągnąć kredyt. Na pewno zawiedzeni mogą się czuć mieszkańcy wsi Suchodoły, których droga w ostatnim czasie wymieniana była jako faworyt w wyścigu o pieniądze.

W związku z tymi inwestycjami, doszło też do ciekawej sytuacji. Formalnie zielone światło dla realizacji inwestycji radni dali dopiero w ostatni poniedziałek, czyli 8 czerwca 2015 r.  Wójt nie czekał na to co powiedzą radni i już  pierwszego dnia czerwca ogłosił przetargi na inwestycje. Oferty na prace budowlane można składać do 17 czerwca 2015 r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec września.

Data zamieszczenia ogłoszenia

Fragment ogłoszenia ze strony: http://www.ugfajslawice.bip.e-zeto.eu/bip/21_ugfajslawice/fckeditor/file/Przetargi/2015/W%C4%85w%C3%B3z%20Siedliska%20Drugie//og%C5%82oszenie.pdf

Dotychczas przebudowano wąwozy w następujących miejscowościach [na podstawie danych przedstawionych w czasopiśmie „Fajsławickie Wieści” Wydanie Nr 1(9)/2014, Wydawca: Gmina Fajsławice]:

– Siedliska Drugie – łącznie 1589 m,

– Siedliska Pierwsze – łącznie 1061 m,

– Wola Idzikowska –  353 m,

– Suchodoły – 260 m.

SM