Już w czwartek turniej szachowy w Fajsławicach

Szachy 2

Wojewódzki Turniej Szkół Podstawowych w Szachach o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty – Fajsławice

I.CEL:

1.Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami w środowisku szkół podstawowych.

2.Wyłonienie indywidualnych i drużynowych zwycięzców Wojewódzkiego Turnieju Szkół Podstawowych w Szachach o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty na 2015 r.
II.TERMIN I MIEJSCE:
1. Zawody zostaną rozegrane w SP w Fajsławicach 130A (ok. 1 km od centrum Fajsławic) 21-060 Fajsławice, dnia 16.04.2015 r. (czwartek) Początek zawodów o godzinie 10.00, przyjazd do 09,40.
III.ORGANIZATOR:
1. Lubelski Klub Szachowy (Prezes – Zbigniew Pyda)  przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie,

   współorganizatorzy: SP w Fajsławicach, LUKSz Fajsławice

 

IV.SYSTEM ROZGRYWEK:
1. Zawody zostaną przeprowadzone w formie indywidualnej w siedmiu rundach.
2. Tempo gry: 15 minut na partię. Szkołę reprezentuje trzech uczniów i jedna uczennica.
3. W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach z poprawkami FIDE

 

V. UCZESTNICTWO:
1. W mistrzostwach mogą uczestniczyć: uczniowie Szkół Podstawowych woj. Lubelskiego, .
VI. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW:
1. Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana-1p; remis-0.5p przegrana-0p.
2. Kolejność miejsc w Turnieju Szkół Podstawowych będzie ustalona na podstawie liczby   zdobytych punktów małych
3. O tytule Mistrza w klasyfikacji ind. w przypadku równej ilości punktów (dwóch zawodników) decyduje dodatkowy mecz

z tempem 5 minut na zawodnika. W przypadku dzielenia przez większą ilość zawodników decyduje punktacja dodatkowa.
VII.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. Zwycięzcy w kategoriach indywidualnych otrzymają odpowiednio tytuł Mistrza WojewódzkiegoTurnieju Szkół

Podstawowych w Szachach o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty na 2015 r.

– kategorii dziewcząt    – kategorii chłopców
2 .Zwycięska drużyna otrzyma tytuł Mistrza Wojewódzkiego Turnieju Szkół Podstawowych w Szachach o Puchar

Lubelskiego Kuratora Oświaty na 2015 r.
3. Najlepsze drużyny otrzymają puchary, wszystkie dyplomy pamiątkowe, natomiast najlepsi zawodnicy medale i dyplomy.
VIII. WYŻYWIENIE:
1. Wyżywienie drużyny załatwiają we własnym zakresie. Koszty ponosi szkoła delegująca drużynę.
IX. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:http://chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_1710/ lub e-mailem na zbyszek.pyda@gmail.com   Termin zgłoszeń do 14.04.2015r. Dodatkowe informacje  Zbigniew Pyda 604-084-134.

 

Źródło: http://www.szachy.lublin.pl/