Kanalizacja jeszcze nie w przyszłym roku. Kolektory słoneczne tak, ale za swoje. Plan gminnych inwestycji na 2015 rok

KanalizacjaKanalizacja sanitarna i kolektory słoneczne. To inwestycje, na które wydatki planują władze naszej gminy w roku 2015. Łącznie na te inwestycje z budżetu gminy wydamy nieco ponad pół miliona złotych. Skromnie, biorąc pod uwagę, że rok temu planowane wydatki na inwestycje były dwukrotnie większe. Projekt budżetu na rok 2015 muszą jeszcze zatwierdzić radni, co powinno się stać na początku przyszłego roku.

Na kanalizację, która ma swym zasięgiem objąć wsie Suchodoły, Siedliska Pierwsze i Kolonię Fajsławice, mamy zamiar wydać 411 tys. zł. To niewiele, biorąc pod uwagę to, że szacowany koszt  całej inwestycji wynosi ponad 6,5 mln zł. Pieniądze, które gmina przeznaczyła na ten cel nadchodzącym roku, pójdą zapewne w całości na przygotowanie inwestycji. Na wbicie pierwszego szpadla w ziemię raczej nie mamy co liczyć. Wieloletnia prognoza finansowa przewiduje zakończenie tej inwestycji w 2018 r.

Drugą z zaplanowanych inwestycji jest montaż i zakup kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Władze przewidują, że  ogólny koszt tej inwestycji to ponad milion złotych, a dokładnie 1 151 290,00 zł. Jednak z budżetu gminy przeznaczone jest na ten cel jedynie 104 720,00 zł. Większość kosztów poniosą zainteresowani mieszkańcy gminy, którzy ze swojej kieszeni będą musieli wyłożyć  1 047 200,00 zł. Władze gminy mają też nadzieję na pozyskanie środków unijnych na pokrycie pozostałych kosztów.

Na początku października tego roku Zarząd Województwa Lubelskiego wygospodarował środki w wysokości 33 mln zł, na sfinansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Wśród ośmiu gmin, które podzielą te środki nie ma jednak Fajsławic. Mamy nadzieję, że władze naszej gminy dołożą wszelkich starań, aby ze środków wojewódzkich skorzystali także nasi mieszkańcy. Można się obawiać, że koszty pojedynczej instalacji  będą zbyt duże i bez wsparcia z zewnątrz, niewielu mieszkańców będzie stać na kolektory słoneczne.

Zachęcamy do przeglądania projektu budżetu na 2015 r. i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018, które znajdziecie na stronie internetowej BIP gminy.

SM