Kanalizacja w Suchodołach i Siedliskach Pierwszych

Kanalizacja

Władze gminy wszczęły postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu sieci kanalizacji podciśnieniowej w technologii „ISEKI” w miejscowości Suchodoły oraz Siedliska Pierwsze wraz z rurociągiem tłocznym włączającym się do zaprojektowanego rurociągu tłocznego w m. Suchodoły, Gm. Fajsławice.”

Tego typu inwestycje, jak budowa kanalizacji, muszą być poprzedzone analizą ich wpływu na środowisko naturalne. Odbywa się to właśnie w ramach postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakończenie tej procedury otworzy władzom gminy drogę, do starania się o pozwolenie na budowę. Potrzebne będą do tego jeszcze zgody wszystkich mieszkańców nieruchomości, przez które będzie przechodziła sieć.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami w tej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice – pokój Nr 8 w godz. 7.00 – 15.00.