Kandydacie, zadeklaruj jawność

Komorowski vs Duda

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwróciła się do kandydatów na urząd Prezydenta RP o zadeklarowanie, że w razie wygranej, będą działać na rzecz większej jawności i przejrzystości życia publicznego.

Bez posiadania wiedzy o sprawach publicznych obywatele nie mogą świadomie, rzeczywiście i efektywnie uczestniczyć w sprawowaniu władzy. Fundamentalną kwestią jest przejrzystość procesu stanowienia prawa. Aby legislacja mogła być poddana przez obywateli społecznej kontroli, muszą zostać upubliczniane dokumenty, wywierające wpływ na kształt regulacji prawnych, w tym zwłaszcza opinie prawne, przygotowywane przez ekspertów Prezydenta RP. Szczególnie ważna jest także dostępność informacji o wydatkach, bo umożliwia kontrolowanie działalności władz publicznych w kluczowym dla państwa, finansowym aspekcie.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaapelowała o złożenie obietnicy większej przejrzystości działań Prezydenta RP i jego Kancelarii:

  • upublicznienie i bieżące aktualizowanie rejestru wydatków Kancelarii Prezydenta oraz udostępnienie tego rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • upublicznienie treści wszystkich opinii zamawianych przez Kancelarię Prezydenta oraz ich autorów poprzez zamieszczenie tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • bieżące publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru wejść i wyjść do Kancelarii Prezydenta RP, zawierającego informacje o dacie wizyty, temacie spotkania oraz imionach i nazwiskach osób odwiedzających, jak i pracowników Kancelarii Prezydenta RP;
  • jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej – upublicznienie i bieżące aktualizowanie rejestru wydatków partii politycznych wspierających kandydatów oraz dokonywanych w tym okresie wpłat.

„Obywatelki i obywatele również mogą zaapelować o zwiększenie przejrzystości funkcjonowania Prezydenta RP” – mówi Szymon Osowski, Prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.”Wystarczy skopiować nasz apel i wysłać na adresy mailowe komitetów wyborczych kandydatów. Niech zobaczą jak wielu osobom zależy na przejrzyści działania urzędu Prezydenta RP i jawności finansowania kampanii wyborczej” – dodaje.

Treść apelu dostępna jest pod adresem: http://siecobywatelska.pl/1,507,__________apel_skierowany_do_kandydatow_na_urzad_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej_zachecamy_was_obywatelki_i_obywatele_abyscie_takze_wy_zlozyli_taki_apel.html