Kiedy obwodnica Fajsławic?

Źródło zdjęcia: GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła właśnie wyniki przetargu na opracowanie kolejnego etapu dokumentacji przyszłej drogi ekspresowej S17 od Piask, przez gminę Fajsławice, aż do granicy z Ukrainą. Jeśli nie będzie odwołań to umowy z wykonawcami podpisze w kwietniu br.

W chwili obecnej GDDKiA chce zlecić dokumentację pokazującą bardziej szczegółowe rozwiązania dla określonego już w decyzji środowiskowej przebiegu trasy. Projektanci przeprowadzą analizę i prognozę ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno–inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego.

Firma która wygrała przetarg opracuje także studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Wykonawca dokumentacji przeanalizuje możliwe warianty przebiegu trasy przedstawiając je społeczeństwu. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej na jeden z wariantów przeprowadzi jeszcze badania geologiczne terenu oraz wykona elementy koncepcji programowej. Termin zakończenia tego etapu przygotowani inwestycji to prawdopodobnie połowa 2022 roku.

Do budowy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Kolejny etap to przetarg na przygotowanie i realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. Trwa on około roku. Firma która go wygra opracuje projekt budowlany i wykonawczy – co zajmie około roku, a następnie będzie miała około 2,5 roku na jej wybudowanie. Oznacza to, że nową trasą pojedziemy najszybciej w 2026 roku.

Oczywiście, będzie to możliwe jeżeli w budżecie państwa znajdą się pieniądze na ten cel . GDDKiA szacuje, że całkowity koszt inwestycji od Piask do przejścia granicznego to około 4,63 mld zł. Realizację inwestycji opóźni  zapewne także brak ważnej decyzji środowiskowej dla odcinków od planowanego węzła Łopiennik  do węzła Krasnystaw I (10,8 km) oraz od węzła Sitaniec do węzła Hrubieszów (12,9 km).

SM