Kolej kosztem dróg? Negocjacje o unijną kasę dla woj. lubelskiego

Budowa drogi

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku obwodnicy Lublina

Władze województwa lubelskiego chcą dalej inwestować w drogi. Komisja Europejska, z którą trwają negocjacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, wskazuje zaś na kolej. Chodzi o wysokość nakładów na te inwestycje.

Władze samorządowe województwa lubelskiego chcą zachowania ponad 225 mln euro zapisanych w projekcie RPO na modernizację dróg. Znaczna część środków ma być przeznaczona na drogi powiatowe.

Inwestycje drogowe w Lubelskiem są bardzo potrzebne. Nasz region jest najbardziej zapóźniony pod tym względem w kraju. Aż 39 procent dróg na terenie województwa lubelskiego ma powierzchnię nieutwardzoną. Jak podał marszałek Sławomir Sosnowski, woj. lubelskie ma też najwyższy wskaźnik samochodów ciężarowych – 66 na tysiąc mieszkańców.

Tymczasem, informuje marszałek, Komisja Europejska oczekuje zwiększenia nakładów na kolej, kosztem inwestycji drogowych. Wynika to z zapisów Umowy Partnerstwa, która określa ramowe zasady negocjacji. – Ustalono, że tylko 15 proc. środków przeznaczonych na transport może być skierowanych na budowę i modernizację dróg lokalnych. W lubelskim RPO jest to 27 proc., przy czym Komisja traktuje drogi powiatowe jako lokalne – wyjaśnił Sosnowski i dodał: Mamy argumenty, żeby utrzymać nasze propozycje.

Więcej…

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl