Kolejny samorządowiec odwołany przez premiera

Na wniosek wojewody opolskiego premier odwołał wójta Skarbimierza Andrzeja Pulita. Jak wynika z wyroków sądów administracyjnych, samorządowiec w ostatnich latach wielokrotnie naruszał prawo oświatowe m.in. przy powoływaniu i odwoływaniu dyrektorów szkoły i przedszkola.

O otrzymaniu przez Opolski Urząd Wojewódzki tzw. rozstrzygnięcia nadzorczego w tej sprawie poinformował we wtorek rzecznik wojewody Jacek Szopiński. Premier podpisał je 17 czerwca br.

W dokumencie wskazano m.in., że choć część argumentów wojewody z różnych względów prawnych nie została wzięta pod uwagę, wójt naruszył zapisy ustawy o systemie oświaty związane z procedurami powoływania i odwoływania dyrektorów.

Ustalono ponad wszelką wątpliwość, iż działania wójta (…) miały postać wielokrotnego, uporczywego naruszania (…) przepisów poprzez powierzanie stanowiska dyrektora, powoływanie i odwoływanie dyrektorów oraz powierzanie pełnienia obowiązków dyrektora jednostek oświatowych w gminie Skarbimierz z naruszeniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, a także, iż miały miejsce zarówno przed, jak i po otrzymaniu przez wójta (…) wezwania do zaprzestania naruszeń prawa w tym zakresie” – brzmi fragment rozstrzygnięcia.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl