Kolektory słoneczne w gminie Piaski

Kolektory słoneczne

Źródło zdjęcia: http://pl.wikipedia.org/

W dniu 20 stycznia 2015 roku Burmistrz Piask Michał Cholewa, podpisał z Marszałkiem Województwa Lubelskiego umowę na realizację projektu”Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piaski”.

W związku z tym w najbliższych dniach pracownicy Urzędu Miejskiego w Piaskach będą kontaktowali się telefonicznie z osobami objętymi wsparciem w ramach ww. projektu (z którymi podpisano umowy użyczenia nieruchomości) celem podpisania umowy dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych.

Jednocześnie informujemy, że do 28 lutego 2015 roku należy wpłacić na konto 37 8689 0007 0000 0130 2000 0110  jednorazową kwotę wkładu własnego, uzależnioną od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, w wysokości:

 1 – 4 osób: 1 900,00 zł

5 – 6 osób: 2 200,00 zł

7 – więcej osób: 2 400,00 zł

Wyjaśniamy, iż liczbę osób zamieszkałych nieruchomość deklarowali Państwo w umowach użyczenia.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Piaskach: Anną Adamiak, Katarzyną Adamiak i Edytą Dobek pod nr tel.: 81 58 22 939, 81 58 21 806 lub osobiście w pok. 1 i 5.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi ok. 7, 5 mln zł, z czego 85% pochodzi z ww. programu. 

Źródło: http://www.piaski.pl