Komu wójt umorzył podatki?

Prawie 8 tys. zł podatku umorzył wójt Żółkiewki Jacek Lis Bogusławowi i Alinie Góźdź. To rekord. Na stronie internetowej urzędu gminy pojawiła się pełna lista osób, którym umorzono, odroczono lub rozłożono na raty należności podatkowe w 2013 r.

Jako przyczynę umorzeń lub odroczeń gmina Żółkiewka podaje ważny interes podatnika.

Więcej…

Źródło: http://www.nowytydzien.pl