Komunikat Dyrektora KRUS w Lublinie

krusW związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych mogą zrezygnować z ubezpieczenia ZUS i powrócić do ubezpieczenia w KRUS.

Termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji można uzyskać w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, tel. 81 746 31 91, 81 759 34 10, www.krus.gov.pl, e-mail: lublin@krus.gov.pl.