Konferencja SENIOR XXI WIEKU

konferencja SENIOR XXI WIEKU

Źródło zdjęcia: www.niemce.pl

15 października 2015 r. w Europejskim Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw odbyła się konferencja pt. „Senior XXI wieku”. Organizatorem spotkania w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 Edycja 2015 było Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Jabłonny, Piotrkowa i Czerniejowa oraz Zastępca Wójta Gminy Jabłonna.

Celem konferencji było:
  • spotkanie przedstawicieli samorządów gminnych z seniorami,
  • promowanie klubów seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku  jako ciekawej alternatywy na aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu,
  • zaprezentowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej, twórczej i aktywnej.
Wśród prelegentów i zaproszonych gości byli m.in. Poseł na Sejm RP Henryk Smolarz, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Albin Mazurek, Dyrektor Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzata Stanowska, Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Lublin a zarazem Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Alina Gucma oraz przedstawiciele samorządów i seniorów z gmin: Bychawa, Głusk, Garbów, Jabłonna, Niedrzwica Duża, Niemce, Jastków, Konopnica i Ostrówek.
Źródło: http://www.jablonna.lubelskie.pl/