Konferencja: Wirtualne media – realne problemy

Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka WP UMCS oraz Zakład Praw Człowieka WPiA UW zapraszają na konferencję pt. Wirtualne media – realne problemy. Konferencja odbędzie się w wtorek, 15 kwietnia, w godz. 17.00-20.00 w auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3, Lublin). 

Referaty wygłoszą:

Dr Agnieszka Demczuk – Prawo autorskie w sieci. Wyzwania dla mediów lokalnych.

Dr Michał Zaremba – Prawo prasowe a Internet – stan de lege lata i de lege ferenda.

Dr Marcin Zieliński – Odpowiedzialność pośredniczących dostawców usług elektronicznych za treści dostarczane przez użytkowników w świetle orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych.

Piotr „VaGla” Waglowski – Internet w rekach samorządu.

Dorota Głowacka – Media w okresie wyborczym. Obowiązek udostępniania przez wydawców adresów IP.

Moderacja: – Prof. Ireneusz C. Kamiński

Po wystąpieniach panelistów zaplanowana jest dyskusja z udziałem publiczności.

Informacje o panelistach:

Dr Agnieszka Demczuk- doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Politologii UMCS. Specjalizuje się w funkcjonowaniu systemów politycznych we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem ICT, społeczeństwa informacyjnego i sieciowego, rozwoju elektronicznej i dobrej administracji publicznej.

Dr Michał Zaremba – absolwent WPiA UAM, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa UW, specjalizuje się w problematyce z zakresu prawa prasowego, ochrony dóbr osobistych oraz dostępu do informacji publicznej.

Dr Marcin Z. Zieliński – absolwent WPiA UW, doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego. Wykładowca na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Naukowo zajmuje się szeroko rozumianym prawem internetu. Jego rozprawa doktorska poświęcona była odpowiedzialności deliktowej dostawców usług elektronicznych w aspekcie prawno-porównawczym.

Mgr Piotr „VaGla” Waglowski – prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl. Prawo i Internet. Absolwent WPiA UW. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor książki „Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu”.

Mgr Dorota Głowacka – prawniczka, absolwentka WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ. Koordynatorka Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Prof. Ireneusz C. Kamiński – doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych, profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Polskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie wolności słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka