Konkurs Matematyczny na Supermatematyka

Supermatematyk

12 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Fajsławicach, odbył się Konkurs Matematyczny na Supermatematyka klas I – III.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz wdrażanie do logicznego myślenia.

Uczniowie w poszczególnych kategoriach wiekowych pisali test, którego część stanowiły zadania zamknięte – wielokrotnego wyboru, pozostałe to zadania otwarte w rozszerzonej odpowiedzi.

Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut.

Supermatematykami w danej kategorii wiekowej zostali uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów:

Klasy pierwsze

Supermatematyk – Karol Kostka kl. I b

II miejsce kl. I a – Wiktoria Salecka, Szymon Sałaga, Gabriel Tylec

II miejsce kl. I b – Bartosz Buchajczyk

Klasa druga

Supermatematyk – Kamil Baran

II miejsce – Michał Błaziak

Klasy trzecie

Supermatematyk – Olaf Depa kl. III a

II miejsce – Karolina Wiącek kl. III a

Zwycięzcom gratulujemy!

Pierwszego Dnia Wiosny zostaną wręczone nagrody.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/