Konkurs motoryzacyjny w Siennicy Różanej

Tradycyjnie już Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej gościł uczestników powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W konkursowych zmaganiach udział wzięli uczniowie z pięciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Nad prawidłowością ich przebiegu czuwali krasnostawscy policjanci.

Do turnieju przystąpiło 5 drużyn z terenu powiatu. Podczas zmagań zawodnicy musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, taką, jaka obowiązuje na egzaminie na prawo jazdy. Rozpoznawali części pojazdów, wskazywali ich zastosowanie oraz udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeden z zawodników drużyny musiał posiadać już prawo jazdy albowiem w trakcie zawodów odbywała się konkurencja jazdy samochodem po wyznaczonym torze przeszkód. Przed przystąpieniem do konkurencji policjanci sprawdzili stan trzeźwości zawodników, co bardzo szybko zweryfikował alco blow. Oczywiście wszyscy kierujący byli trzeźwi.

Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej, drugie I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze oraz popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Krasnostawscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego uczestniczyli w pracach komisji konkursowej oraz czuwali nad prawidłowością przebiegu turnieju.

Konkurs ten ma charakter etapowy. Wczorajsi laureaci reprezentować będą nasz powiat w zmaganiach szczebla wojewódzkiego.

Źródło: KWP Lublin