Konkurs na artykuł o tych, którzy kontrolują władzę

Pisanie na komputerze

28 września, w Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji, Sieć Obywatelska Watchdog Polska ogłosiła konkurs dla dziennikarzy i dziennikarek – „Pozytywnie dociekliwi”.

Konkurs jest skierowany do dziennikarzy prasy lokalnej, mediów obywatelskich o zasięgu lokalnym i/lub regionalnym, portali i blogów internetowych adresowanych do społeczności lokalnych.

Prace konkursowe mają opisywać osoby lub organizacje, które obserwując i kontrolując decyzje władz, wychwytują i sygnalizują różne nieprawidłowości.

Patronat nad konkursem objęła Gazeta Wyborcza, która opublikuje na swoich łamach zwycięski artykuł. Teksty nagrodzone drugim i trzecim miejscem będzie można przeczytać w jej internetowym wydaniu.

Nagrody przewidziane w konkursie:

I miejsce – 1500 zł,

II miejsce – 1300 zł,

III miejsce – 1000 zł.

Aby zgłosić artykuł na konkurs, do 30 listopada 2015 roku należy wypełnić formularz dostępny na stronie:www.siecobywatelska.pl. Pod tym samym adresem można również zapoznać się z regulaminem konkursu.