Konkurs na wsparcie sportu i kultury

Wójt Gminy Fajsławice ogłosił konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016. Z kwot jakie przeznaczono na realizację zadań sportowych powinni ucieszyć się sportowcy, dla których przewidziano wyższe pieniądze niż w zeszłym roku.

W tym roku przewidziano finansowanie dla następujących zadań:

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zadanie 1. Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 51.119 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2015 roku wyniosła 44.400 zł.

Zadanie 2. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w tenisie stołowym, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 12.500 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2015 roku wyniosła 11.500 zł.

Zadanie 3. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w szachach, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 5.000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2015 roku wyniosła 4.100 zł.

W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

Zadanie 4. Organizacja labiryntu i poletek ziołowych na terenie ogródka zielarskiego w Boniewie.

Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 5.000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2015 roku wyniosła 10.000 zł.