Konkurs na wsparcie zadań publicznych

Budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach

Władze gminy ogłosiły konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2015. Do podziału została przeznaczona kwota 67 tysięcy złotych.

Do konkursu mogą stanąć organizacje lub osoby, chętne do zorganizowania na terenie gminy zadań z zakresu sportu, w tym piłki nożnej, tenisa stołowego i szachów. Dodatkowo, po raz pierwszy władze gminy postanowiły także sfinansować rajd rowerowy dla młodzieży oraz ośrodek edukacji zielarskiej. Ponieważ zadań przybyło, a kwota dotacji pozostała identyczna jak w zeszłym roku, na zadania z zakresu sportu przewidziano mniejsza kwotę niż rok temu.

Oferty na realizację poszczególnych zadań należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice lub przesłać pocztą na wskazany adres w terminie do 27 marca 2015 r. do godz. 15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „KONKURS 2015” wraz z określeniem zadania, którego oferta dotyczy.

Szczegóły konkursu można znaleźć TUTAJ.