Konsultacje programu współpracy z organizacjami na 2016 rok

Budynek Urzędu GminyPrzedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Konsultacje będą się odbywać od 12 listopada 2015 r. w godz. od 9:00 do 11:00 w Urzędzie Gminy Fajsławice.