Konsultacje społeczne w ramach realizacji projektu „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS”

LGD Krasnystaw Plus

Zaproszenie na konsultacje społeczne w ramach realizacji projektu
„Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS”

Jednym z założeń projektu partnerskiego pn. „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS” jest opracowanie spójnej dokumentacji planistycznej, tj. ujednolicenie dokumentacji planistycznej i harmonizacja danych przestrzennych wraz z wersjami elektronicznymi dla wspólnie wyznaczonych obszarów związanych z rozwojem gospodarczym, infrastrukturalnym, ruchem turystycznym, ochroną przyrody związanych z miejskim obszarem funkcjonalnym Krasnystaw Plus, uwzględniającej trendy demograficzne i zatrudnienie, obejmującej teren całego obszaru funkcjonalnego. W ramach opracowywanego dokumentu zaplanowano przeprowadzenie warsztatów i konsultacji społecznych. Do udziału w nich zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Krasnystaw, Gminy Krasnystaw oraz Gminy Siennica Różana oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych działających na terenie MOF Krasnystaw PLUS.

Spotkanie warsztatowe odbędzie się 15 grudnia 2014 r. o godz.14.30 w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury.

Celem spotkania będzie przedstawienie głównych korzyści związanych z wdrożenia przez jednostki samorządowe uczestniczące w projekcie zintegrowanego systemu, polegającego na połączeniu w jeden system informatyczny wszystkich baz danych przestrzennych analizowanego obszaru. Podczas konsultacji społecznych przedstawione zostaną również korzyści z wdrożenia projektu jakie płyną dla mieszkańców analizowanego obszaru. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną podobne rozwiązania zrealizowane w innych gminach w Polsce.

Spotkanie poprowadzi Pan Sławomir Hemerling – Kowalczyk – dyrektor zarządzający Gospodarczego Instytutu Analiz Przestrzennych w Warszawie.