krasnostawska.pl: Siedlisk już nie zaleje?

Coraz bliżej rozwiązania problemu powtarzających się powodzi w Siedliskach Drugich. Do celów projektowych opracowano ekspertyzę, której przedmiot obejmuje nie tylko analizę przyczyn podtapiania, ale i możliwości bezkolizyjnego odprowadzenia wód odpadowych, które stały się istnym przekleństwem dla wielu mieszkańców Siedlisk.

Przypomnijmy, latem minionego roku dochodziło do wielokrotnego zalewania wodami opadowymi Siedlisk Drugich. Woda, która rwącymi potokami spływała utwardzonymi wąwozami z okolicznych pól, szeroką rzeką zalewała drogi oraz gospodarstwa wraz z ogrodami i użytkami rolnymi. Do największej powodzi doszło w dniu 26 lipca 2016 roku, kiedy to zalanych zostało 8 budynków gospodarczych i piwnice w dwóch domach.

Celem poprawy katastrofalnej sytuacji samorząd Gminny Fajsławice, wraz ze Starostwem Powiatowym (w tym zarządcą drogi – podległy Starostwu – Zarząd Dróg Powiatowych), podjęły się działań, zmierzających do zapobiegnięcia powtórzeniu się analogicznych sytuacji kryzysowych w przyszłości. W tym celu – na zlecenie Wójta Fajsławic – wykonana została „Ekspertyza ustalająca przyczyny podtopienia miejscowości Siedliska Drugie wraz z podaniem sposobu odprowadzania wód wielkich bezkolizyjnie przez w/w miejscowość”. Opracowanie w sposób kompleksowy obejmuje zarówno obszary leżące w kompetencji Powiatu jak i Gminy Fajsławice. Ekspertyza przekazana została do Starostwa, w którego budżecie na rok 2017 zabezpieczono środki na przebudowę drogi w Siedliskach, wraz z odwodnieniem. Jak zapewnia nas Zarząd Dróg Powiatowych, realizacja działań, wedle jednego z proponowanych w opracowaniu wariantów, wykonana będzie po przygotowaniu dokumentacji technicznej.

Więcej…

Źródło: http://www.krasnostawska.pl/