Krasnystaw: Dotacja na osiedle Kompozytorów

drogi-krasnystaw

Na zdjęciu Hanna Maurkiewicz Burmistrz Krasnegostawu i Aneta Ciesielczuk Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

21 listopada 2016 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Krasnystaw została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2016 roku na zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dotacja w wysokości 570 878,00 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie zadania pn. “Budowa spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie”.
Łączny kwalifikowalny koszt inwestycji wynosi 1 720 370,53 zł.

Źródło: www.facebook.com/krasnystawofficial/