Krasnystaw: Prąd kopie po kieszeni

linia energetyczna

Przychodzą do Twoich drzwi, podają się za „energetykę”, oferują podpisanie umowy na tańszy prąd. W ich sidła obietnic i deklaracji łapią się szczególnie osoby starsze, które nie są w stanie przeczytać długiej, zawiłej i drukowanej drobną czcionką umowy.

Ostatnio po Krasnymstawie jak i wielu innych miastach, pałętają się przyjezdni akwizytorzy podający się za przedstawicieli energetyki, a nawet zakładu energetycznego. Przychodzą do drzwi, często w godzinach późno popołudniowych, a nawet wieczornych, kiedy szeroko pojęta administracja zakładów energetycznych już nie pracuje. Wspominają o zmianie prawa dotyczącego energetyki. Proponują podpisanie nowej rzekomo korzystnej umowy i mamią niższymi rachunkami za prąd. Jeśli nie zastaną właściciela mieszkania odpuszczają dodając, że „informacja o zmianie prawa przyjdzie z kolejnym rachunkiem”.

W rzeczywistości to jednak nie pracownicy zakładu energetycznego a akwizytorzy firm sprzedających prąd, którzy dosłownie wkręcają ludzi w umowy na sprzedaż rzekomo taniej energii elektrycznej „w stałej cenie”. Umowy zawierane są nawet na okres 5-ciu lat, a cena jest stała w sensie, że z góry określona w umowie. Stała bo określona, ale i określona jako zmienna w kolejnych latach, i o ile w 15 roku oscyluje w granicach tuż poniżej ceny prądu z PGE o tyle, z każdym rokiem cena jest wyższa a w ostatnich trzech latach okresu umowy jest blisko dwukrotnie wyższa.

Rozwiązanie umowy jest oczywiście możliwe i nią przewidziane jednak zawiera pewien haczyk (w zasadzie ich zestaw). Klient poza opłatami manipulacyjnymi, itd. (w sumie około 550zł) zobowiązany jest umową do jednorazowej opłaty w wysokości 35zł za każdy miesiąc pozostały do końca okresu na jaki została zawarta umowa (i tak 60 miesięcy x 35 zł daje nam 2100 zł plus wspomniana opłata manipulacyjna tj. coś około 2660 zł.

To tak pobieżnie i w skrócie, po wstępnej analizie jednej z zawartych umów. Bądźcie ostrożni i ostrzeżcie swoich bliskich, zwłaszcza osoby starsze. Pamiętajcie również, iż umowy zawarte poza siedzibą firmy/sprzedawcy/usługodawcy mamy prawo rozwiązać w przeciągu 14 dni bez konsekwencji i bez podawania przyczyn rozwiązania. W tym celu wystarczy przesłać pocztą (list polecony, najlepiej z potwierdzeniem odbioru), faxem lub e-mailem pismo zawierające wyraźne oświadczenie woli o wypowiedzeniu danej umowy.

TCH