Krasnystaw: Spotkanie dla przyszłych przedsiębiorców

Praca dla młodych

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na bezpłatne spotkanie dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2016 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie (sala nr 7 – Klub Pracy – parter).

Na spotkaniu zostanie omówiony aktualny wzór wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie” (informacji udzieli Pracownik PUP w Krasnymstawie).

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie na spotkanie zaprasza osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz uzyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie.

SM