Krystyna Stępniak – kandydatka do Rady Powiatu w Krasnymstawie

Krystyna Stępniak - Zdjęcie 2

Szanowi Państwo!

Nazywam się Krystyna Stępniak i w najbliższych wyborach samorządowych będę ubiegała się o mandat radnej powiatu krasnostawskiego. O to stanowisko nie ubiegam się z ramienia żadnej partii politycznej, a z Komitetu Wyborczy Wyborców Krasnostawskie Porozumienie Samorządowe. Tworzy go grupa osób takich jak ja, czyli społeczników, czujących potrzebę działania na rzecz innych.

Całe moje życie to ciężka praca. Praca jako rodzica licznej rodziny i praca rolnika na 10 ha gospodarstwie. Być może dlatego nawet teraz, kiedy przeszłam już na emeryturę nie mam zamiaru odpoczywać i chciałabym swoją wiedzą i doświadczeniem służyć mieszkańcom jako radna powiatu krasnostawskiego.

Na dowód tego, że posiadam odpowiednie przygotowanie i doświadczenie do tej roli, chciałabym nadmienić, że od 2010 r. jestem członkinią Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ RI „Solidarność”, od 2011 r. delegat Lubelskiej Izby Rolniczej, członkinią Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, byłam też przez jedną kadencję radną Rady Gminy Fajsławice. W 2012 r. zostałam odznaczona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za trud włożony w „wychowanie dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych – zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka”.

                                                                                                      Liczę na Państwa głosy.

                                                                                                                                Krystyna Stępniak

Komitetu Wyborczy Wyborców Krasnostawskie Porozumienie Samorządowe

Lista Nr 14, poz. 2