Książka i kwesta na Wszystkich Świętych

Andrzej Kasprzak z Lublina w maju 1999 roku postanowił, że szczegółowo zinwentaryzuje wszystkie groby na starym cmentarzu w Fajsławicach. Wykona ich opisy, przydzieli im numery oraz sporządzi bardzo dokładną mapę. Nie miał żadnej pomocy finansowej od państwa czy gminy. Robił to bo wiedział jak wyjątkowe jest to miejsce i jak ważna jest historia zapisana na kamiennych płytach grobowców. Historia, którą trzeba koniecznie spisać, bo z roku na rok, nośnik na którym została spisana niszczeje, kruszy się i powoli odchodzi w niepamięć. Zajęło mu to trzy lata, a zapewnie trwałoby to dłużej, gdyby nie pomoc jego bliskich i znajomych.

Przypadek sprawił, że podczas prac na cmentarzu, spotkał Adama Polskiego – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic. Ten, gdy poznał plany Kasprzaka, postanowił mu pomóc, a efektem ich współpracy była książka „Stary cmentarz w Fajsławicach”, wydana w 2002 roku w liczbie 400 egzemplarzy.

Ponieważ wszystkie sztuki rozeszły się już  dawno temu, Polski postanowił w tym roku uzupełnić książkę i wydać ją ponownie. Będziecie mogli ją kupić w czasie zbliżających się uroczystości Wszystkich Świętych. Ale to nie wszystko. Po 10 latach przerwy, znów będzie prowadzona kwesta cmentarna. Uzyskane z niej środki zostaną  przeznaczone na odnowę zabytkowych grobów na starym cmentarzu.

SM