Kury na wolności

Zniesiony został nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych. W dniu 06 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmieniające zasady walki z wysoce zjadliwą grypą ptaków.

Zgodnie z tym rozporządzeniem osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązani są przestrzegać nakazów:

1.utrzymywania drobiu w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

  1. zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii fakt utrzymywania drobiu;
  2. drób nie może mieć dostępu do zbiorników wodnych do których dostęp mają ptaki dzikie;
  3. pasza i woda musi być zabezpieczona przed dostępem ptaków dzikich i przed ich odchodami;
  4. ściółka użyta w gospodarstwie ma być przetrzymywana w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Jednocześnie należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie lub najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

  1. Zwiększona śmiertelność drobiu lub innych utrzymywanych w gospodarstwie ptaków,
  2. Spadku pobierania paszy i wody;
  3. Objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność,
  4. Sinica i wybroczyny, biegunki, nagłego spadku nieśności.