Lata 90-te

Działacze NSZZ RI „Solidarność” w Fajsławicach w latach dziewięćdziesiątych aktywnie włączali się w życiu społecznym gminy. Józef Wroński od 17 czerwca 1990 roku przez dwie kolejne kadencje do 19 listopada 1998 roku był wójtem gminy. W dniu 15 sierpnia 1990 roku z inicjatywy Adama Polskiego powstało Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic w którym aktywnie do dziś dnia uczestniczą członkowie lokalnej „Solidarności”.

W 1992 roku z inicjatywy H. J. Stępniaka w Fajsławicach powstał Klub Inicjatyw Gospodarczych. Program „Fajsławickiego Uniwersytetu Ludowego” realizowanego przez H. J. Stępniaka zdobył główną nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji w pierwszej edycji konkursu Innowacje Lokalne w Gminach. 12 maja 1996 roku w Kościele parafialnym w Fajsławicach nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru NSZZ RI „Solidarność” gminy Fajsławice.

 Autor: Jakub Stępniak